بایگانی/آرشیف روزانه: اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۴

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال ۹۴

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود بر اساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور از محل مجوز شماره ۵۸۵/۲۰۹/د مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۴ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به تعداد ۴۶۸ نفر، افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبي در حيطه ...

بیشتر بخوانید »