بایگانی/آرشیف روزانه: مهر ۱۹, ۱۳۹۴

بابلسرمنطقه آزاد تجاری معرفی شد

اقدام هوشمندانه از سوی استاندار مازندران خطر حذف اعلام منطقه آزاد تجاری از استان را رفع کرد. مدت ها بود که بحث اعلام نام یکی از سه منطقه بندر امیر آباددر شرق،بندر نوشهر در غرب و بندر بابلسر در مرکز مازندران در محافل خبری مطرح بود. چالش های مطرح در حاشیه این موضوع باعث شده بود تا هر روز یک ...

بیشتر بخوانید »