بایگانی/آرشیف روزانه: فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

هیأت رییسه مازند نظام معرفی شد

در جلسه اخیر شرکت تعاونی مازند نظام، هیات رییسه جدید تعاونی مازند نظام معرفی گردید. آقای مهندس رضایی فرح آبادی بعنوان رییس، مهندس حمیدرضا پوراسماعیل بعنوان نایب رییس و مهندس معین روحی بعنوان دبیر معرفی گردیدند. مهندس سید حسین محمودی همچنان مدیر عامل شرکت تعاونی مازند نظام خواهد بود.

بیشتر بخوانید »