- آمارد خبر - http://amardkhabar.ir -

۴ جابه‌جایی در شهرداری ساری

با حکم مهدی عبوری شهردار ساری ۴ جابه‌جایی در این شهرداری صورت گرفت.
طی احکامی از سوی مهدی عبوری شهردار ساری سیدکمال آقامیری از سمت شهردار منطقه ۲ تغییر و به‌ جای وی محمدحسین قبادی شهردار این منطقه شد.
امید ذاکری شهردار سابق منطقه ۱ جای خودش را به مصطفی احمدی‌فولادی داد.
جابر ملکی شهردار سابق منطقه ۳ نیز جای خودش را به مهدی کرمی داد و خودش به‌جای سیدحمید هاشمی رئیس سازمان عمران شد.