- آمارد خبر - http://amardkhabar.ir -

پایان فصل خرید تضمینی کلزا و گندم در مازندران

محمد جعفری از پایان فصل خرید دانه روغنی کلزا و محصول استراتژیک گندم طی سال‌جاری در مازندران خبر داد و اظهار کرد: با پرداخت ۲۰۲۰ میلیارد و ۴۳۳ میلیون ریال با کلیه کشاورزان این دو محصول در استان مازندران تسویه حساب شد.
وی افزود: با پیگیری‌های به‌عمل آمده، گندمکاران استان مازندران در سال‌جاری، ۱۱۶۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون ریال و کلزاکاران نیز ۸۵۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل بابت تحویل محصول خود دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور خاطرنشان کرد: در سال زارعی جاری، ۸۶ هزار و ۸۷۷ تن گندم و ۳۱ هزار و ۶۱۷ تن کلزا از کشاورزان استان مازندران خریداری شد.
جعفری متذکر شد: در میان شهرستان‌های استان مازندران، بهشهر بیشترین آمار تحویل محصولات کشاورزی گندم و کلزا را دارا شد.
به گفته وی، طی سال زراعی جاری، هر کیلوگرم گندم بر اساس ۲ درصد افت غیر مفید و ۴ درصد افت مفید با قیمت پایه ۱۳ هزار ریال و هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و ۱۰ درصد رطوبت با قیمت پایه ۲۸ هزار و ۶۶۵ ریال از کشاورزان استان خریداری شد.