- آمارد خبر - http://amardkhabar.ir -

پایان فصل خرید تضمینی کلزا و گندم در مازندران

محمد جعفری از پایان فصل خرید دانه روغنی کلزا و محصول استراتژیک گندم طی سال‌جاری در مازندران خبر داد و اظهار کرد: با پرداخت 2020 میلیارد و 433 میلیون ریال با کلیه کشاورزان این دو محصول در استان مازندران تسویه حساب شد.
وی افزود: با پیگیری‌های به‌عمل آمده، گندمکاران استان مازندران در سال‌جاری، 1161 میلیارد و 453 میلیون ریال و کلزاکاران نیز 858 میلیارد و 980 میلیون ریال از طریق سامانه خرید تضمینی بانک عامل بابت تحویل محصول خود دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور خاطرنشان کرد: در سال زارعی جاری، 86 هزار و 877 تن گندم و 31 هزار و 617 تن کلزا از کشاورزان استان مازندران خریداری شد.
جعفری متذکر شد: در میان شهرستان‌های استان مازندران، بهشهر بیشترین آمار تحویل محصولات کشاورزی گندم و کلزا را دارا شد.
به گفته وی، طی سال زراعی جاری، هر کیلوگرم گندم بر اساس 2 درصد افت غیر مفید و 4 درصد افت مفید با قیمت پایه 13 هزار ریال و هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با دو درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت با قیمت پایه 28 هزار و 665 ریال از کشاورزان استان خریداری شد.