درباره ما

logo_amard1

پایگاه خبری مستقل در استان مازندران

شماره مجوز: ۹۳/۲۷۹۹۹

آدرس: مازندران – بابل – خ مدرس – استرآبادی محله – انتهای کوچه

مدیر مسئول: نوید قصابکلایی

ایمیل:amardkhabar@gmail.com

سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۵۴۱۵۴