- آمارد خبر - http://amardkhabar.ir -

ایجاد منطقه آزاد در مازندران بدلیل مخالفت نمایندگان استان در نقطه صفر است!

استاندارمازندران گفت: تصویب منطقه آزاد اقتصادی امیرآباد این استان از طریق هیات دولت پیگیری می شود.
محمد اسلامی در مورد حذف منطقه آزاد مازندران از لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفت نمایندگان به تصویب منطقه آزاد در مازندران برای ما قابل پیش بینی بود و برای پیشبرد اهداف توسعه استانی این مطالبات بار دیگر از نقطه صفر از سوی دولت پیگیری می شود.

وی اضافه کرد: براساس این پیش بینی شورای برنامه ریزی استان پس از چندین ماه کار کارشناسی منطقه امیرآباد را به دلیل داشتن زیرساخت ها و شرایط مناسب از لحاظ مکانی و زمین قابل دسترسی به عنوان منطقه آزاد مصوب و مسیر جدید را پیگیری می کند.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: پس از تصویب تشکیل منطقه آزاد در امیرآباد از سوی شورای برنامه ریزی استان، این مصوبه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور برای طرح در هیات دولت ارسال شد.
اسلامی خاطرنشان کرد: پس از تصویب پیشنهاد شورای عالی مناطق آزاد کشور در هیات دولت، این مصوبه در قالب لایحه ای به مجلس برای تصویب ارسال می شود.

وی اضافه کرد: پس از ارایه لایحه تشکیل منطقه آزاد امیرآباد به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نسبت به تشکیل یا عدم تشکیل منطقه آزاد در مازندران تصمیم گیری خواهند کرد.

استاندار مازندران گفت: در شرایط فعلی مازندران در تشکیل منطقه آزاد با وجود داشتن ظرفیت های مناسب نسبت به اکثر استان های کشور، به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی در نقطه صفر قرار گرفت.
استاندار مازندران گفت: درحالی برخی نمایندگان مازنی در مجلس با ارتقاء امیرآباد به عنوان منطقه آزاد اقتصادی مخالفت کردند که کارشناسان مورد تایید آنها پس از بررسی همه جانبه از بین چند گزینه مطرح، با اکثریت آراء امیرآباد را برای تشکیل منطقه آزاد محق دانستند.

پس از حذف منطقه آزاد امیرآباد از لایحه دولت در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس روز یکشنبه با تشکیل هفت منطقه آزاد در استان های کشور از جمله سیستان و بلوچستان موافقت کردند.